Contact

212/13A Nguyễn Văn Nguyễn Street
Tân Đinh Ward, District 1
Ho Chi Minh City

General: info@kientruco.com

Press: press@kientruco.com